Gravures


Elke handgravure is persoonlijk & uniek!

 

Jacqueline is een gepassioneerd en veelzijdig vakvrouw. Dankzij haar brede werkervaring en scholing in het buitenland beheerst zij een grote verscheidenheid aan authentieke en oorspronkelijke, eeuwenoude handgraveertechnieken. Deze heeft zij geïntegreerd in de hedendaagse en moderne pneumatische graveertechnieken. Zo kan zij haar handgraveerwerk op het hoogste kwalitatieve niveau uitvoeren en aanbieden; van klassiek tot modern, van afbeelding tot schrift in edele- en onedele metalen. 

Zij werkt met grote zorgvuldigheid en toewijding. Zij bekijkt met u hoe uw eigen ontwerp omgezet kan worden in een handgravure of ontwikkelt samen met u een ontwerp voor de handgravure van een voorstelling, speciale afbeelding of bijzondere tekst. Elke handgravure is daardoor persoonlijk en uniek!


Atelier JMJ biedt verschillende soorten gravures

Vlak gravure

Een ondiepe oppervlakkige gravure, vervaardigd met behulp van graveerstekers of burijnen of ook wel d.m.v. hamer- en beiteltechniek (‘bulino’techniek)

Laag reliëf gravure

De achtergrond is verwijderd en vervolgens gesatineerd met ponzen. De voorstelling blijft aan de oppervlakte vlak, maar staat nu expressiever en uitgesprokener aan de oppervlakte doordat het niveauverschil contrast creëert.

Hoog reliëf gravure

De achtergrond is verwijderd en bewerkt met ponzen. De voorstelling wordt met ponzen en stekers gemodelleerd waardoor de uitstraling plastischer wordt


Metaalinleg gravure

Het inleggen van een zachter metaal zoals puur zilver of goud in een harder metaal zoals staal of titanium.

‘Bulino’ gravure

De verfijnde Italiaanse punttechniek vervaardigd met de ‘bulino’. Ideaal voor portretten en fijn gravures op staal.

Traditionele Florentijnse gravure

Een verfijnde en geraffineerde versieringstechniek op (meestal) juwelen. Deze Florentijnse techniek wordt toegepast voornamelijk in de juwelencultuur in Italie.